SAP AX

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   D5  
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Adamík Branislav 35   35     70
2 Zimermann Jozef   35       35
3 Šebo Ján 31 0       31
4 Tóth Michal 28         28
5 Blanár Milan st.   0 0     0
6 Blanár Milan ml.   0       0 

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   D5-2000
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Štefuca Alexander 35 28 33     96
2 Korytár Slavomír 0 35 32     67
3 Holík Jozef 0 31 29     60
4 Cabaj Andrej     0     0 

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   D6 junior
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Plózer Viktor 35         35 

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   D6  
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Bórik Jozef 28 33 30     91
2 Tokár Martin 35 31 22     88
3 Maršala Vladimír 25 27 35     87
4 Lupták Michal 31 24 30     85
5 Vallo Miroslav 0 26 0     26
6 Hodál Simon     25     25 

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   D8  
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Sirovec Tomáš 35 25 35     95
2 Brožek Roman 28 30 28     86
3 Rýzek Milan 27 34 0     61
4 Suja Denis 28 0 31     59
5 Škrovina Igor   30       30 

Slovenský autokrosový pohár 2017                                                   Buggy  
    Môlča Môlča V.Uherce V.Uherce Sečovce  
    29-30.4. 10-11.6. 24-25.6. 9-10.9. 23-24.9.  
Por.            Meno 1 2 3 4 5 Spolu
1 Sirovec Tomáš 35 25 35     95
2 Brožek Roman 28 30 28     86
3 Rýzek Milan 27 34 0     61
4 Suja Denis 28 0 31     59
5 Škrovina Igor   30       30